Przyszło dziś roczne rozliczenie za gaz. Rachunek wyrównujący na podstawie odczytu wynosi 467 zł. Za cały rok wychodzi 1925 zł za CO+CWU przy stosunkowo ostrej zimie.

Dostaliśmy również faktury prognozowe na cały rok do przodu, do 15 sierpnia jest łącznie 1450 zł. Dwumiesięczna opłata waha się w zakresie od 278 do 305 zł.
Jest dobrze!