Dostaliśmy rozliczenie roczne za gaz i rachunki z prognozami na najbliższy rok. Okazuje się, że, po odczycie licznika, z prognozowanych 1790 zł za rok została nam jeszcze nadpłata w wysokości 67 zł. Wychodzi zatem, że realnie z rachunków zapłaciliśmy 1723,82 zł za gaz w ciągu całego roku, a to wyłącznie źródło CO i CWU dla 4 osób.

Prognozy dostaliśmy tylko do połowy sierpnia, opiewają łącznie na kwotę 1458 zł. Największy spodziewany dwumiesięczny rachunek przypada na grudzień – 321 zł. Pozostałe są w wysokości od 275 do 285 zł za dwa miesiące.

Z wyników jesteśmy zadowoleni.