Masa papieru na to poszła. Wrzucam rozpiskę co jest w środku:
– okładka
– kopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do izb projektantów
– oświadczenia projektantów, że projekt jest sporządzony zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz oświadczenie o kompletności dokumentacji
– wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
– dokumentacja geotechniczna
– oświadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej (lub u innych warunki techniczne)
– warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
– warunki przyłączenia sieci gazowej
– projekt zagospodarowania terenu na mapie w skali 1:500
– projekt domu – opis techniczny i rysunki – rzuty, przekroje i elewacje
– opis techniczny, obliczenia statyczne i część rysunkowa konstrukcji
– projekty instalacji elektrycznych i sanitarnych
– projektowana charakterystyka energetyczna
– informacja BiOZ
Razem 125 ponumerowanych, trwale zszytych stron x 4 egzemplarze.

Oprócz tego wymagane jest oświadczenie o prawie do dysponowania działką na cele budowlane. Z projektu można się dowiedzieć różnych ciekawych rzeczy, np. na fundamenty potrzebuję niby tylko 270kg stali.

Dodaj komentarz