Roczne zużycie gazu 862m3 (ciepła zima). Cena gazu na podstawie ostatnich rachunków – 2,26zł/m3. Roczny koszt gazu 1948 zł.
Średnie zużycie gazu na CWU w okresie bez CO – 1,09m3 na dobę.
Roczne zużycie na CWU 398m3=900zł.
Roczne zużycie na CO – 464m3=1050zł.

Roczne zużycie prądu 2639kWh.
Cena wyliczona z rachunków – 0,647 zł/kWh.
Roczny koszt prądu 1707 zł.
Zużycie wody 153m3, cena 10,30zł/m3 (drogo mamy!) daje 1575 zł rocznie.
Podatki rocznie: 685zł.
Internet: 480 zł.
Ubezpieczenie: 407 zł.
Roczne koszty łącznie: 6802 zł.
Koszt miesięczny 566,83 zł.