Z gazowni przyszła umowa o przyłączenie do sieci. Do zapłaty będzie 1994 zł brutto, a cena obejmuje 11 metrów przyłącza i montaż punktu redukcyjno-pomiarowego. My mamy się zająć skrzynką i dalszą częścią instalacji. Ciekawe ile wyjdzie za wszystko razem.

Przyszło też dziś pismo z urzędu o wygaszeniu naszego wniosku o akceptację projektu i pozwolenie na budowę przyłącza gazowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową.